Neke od pravnih usluga koje nudimo našim klijentima, za sva dodatna pitanja i konsultacije stojimo vam na raspolaganju.

NEPOKRETNOSTI

 • 1. Pribavljanje izvoda iz listova nepokretnosti za nepokretnosti
 • 2. Zaključivanje ugovora o izgradnji nepokretnosti
 • 3. Upisivanje izgrađene nepokretnosti u katastar nepokretnosti
 • 4. Posredovanje u kupovini, prodaji i zakupu nepoketnosti
 • 5. Zaključivanje ugovora o kupovini, prodaji i zakupu nepokretnosti
 • 6. Legalizacija bespravno izgrađenih objekata u RS
 • UGOVORI
 • 1. Promet nepokretnosti
 • 2. Kupoprodajni ugovor
 • 3. Poklon
 • 4. Zakup
 • 5. Posredovanje
 • 6. Ugovor o delu
 • 7. Doživotno izdržavanje
 • 8. Zajam
 • PORODIČNO – PRAVNI SPOROVI
 • 1. Zastupanje u pokretanju i vođenju brakorazvodnih postupaka
 • 2. Lišavanje roditeljskog prava
 • 3. Zaštita od nasilja u porodici
 • 4. Raspodela bračne i porodične tekovine
 • 5. Razvod braka
 • PARNICE
 • 1. Radni sporovi
 • 2. Privredni sporovi
 • 3. Smetanje državine
 • 4. Sporovi male vrednosti
 • OSTALI SPOROVI
 • 1. Zastupanja u svim parničnim i vanparničnim postupcima, tužilaca i tuženih
 • 2. Zastupanja u svim postupcima naplate, odnosno plaćanja vezanih za imovinske odnose
 • 3. Stavljanja – upisi i brisanja hipoteka na nepokretnosti
 • 4. Zastupanja u izvršnim postupcima
 • 5 Utvrđivanja ništavosti ugovora, poništavanje ugovora, naplata po ugovorima i ostvarivanja svih ugovornih prava
 • 6. Sastavljanje poravnanja
 • NASLEĐIVANJE
 • 1. Upis nasleđenih nepokretnosti u Katastre nepokretnosti
 • 2. Raspodela nasleđene imovine
 • 3. Zaključivanje ugovora o doživotnom izdržavanju
 • 4. Zaključivanje ugovora o raspodeli imovine za života
 • 5. Sačinjavanje zaveštanja – testamenta
 • KRIVIČNA I PREKRŠAJNA ODGOVORNOST
 • 1. Odbrane u svim krivičnim i prekršajnim postupcima
 • 2. Odbrane maloletnika u krivičnim postupcima
 • ZAŠTITA AUTORSKIH DELA I INDUSTRIJSKE SVOJINE
 • Zaštita prava na patente, znanje i iskustvo, trgovinskih znakova, žigova i znakova porekla industrijskih proizvoda; kao i ostale pravne stvari u vezi sa intelektualnom svojinom.